Propozice

PROPOZICE 

 • pořadatelem turnajů ENERGY STREETBALL 2024 je Česká streetballová asociace, z.s.; 
 • ředitel turnaje: Jiří Toušek, +420 774 743 174, info@ceskystreetball.cz
 • série tří jednodenních turnajů ve streetballu „3 na 3“ pro školní týmy základních a středních škol;
 • termín a místo konání: Praha (13.6.) Ostrava (18.6.) a Olomouc (20.6.);
 • kategorie:
  • dívky 14-15 let (základní školy)
  • chlapci 14-15 let (základní školy)
  • dívky 16-19 let (střední školy)
  • chlapci 16-19 let (střední školy)
 • v každé kategorii 12 týmů;
 • tým tvoří 3 hráči + 1 náhradník + pedagogický dozor (učitel/trenér);
 • startovné zdarma;
 • přihlášení do turnaje:
  • tým přihlašuje zástupce školy;
  • přihlášky online na www.energystreetball.cz do termínu od 1.4. do 20.5. 2024 - registrace může být ukončena dříve (naplněním kapacity turnaje) nebo naopak prodloužena, přičemž termín uzávěrky přihlášek oznámí pořadatel na svých internetových stránkách/sociálních sítích;
  • rozdělení turnajů a účastníků dle spádovosti:
   • do turnaje v Praze se mohou přihlásit pouze týmy z Prahy a blízkého okolí;
   • do turnaje v Ostravě se mohou přihlásit týmy z Ostravy a okolních měst a obcí regionu;
   • do turnaje v Olomouci budou přednostně přihlášeny týmy z Olomouce, na volná místa se mohou přihlásit týmy z ostatních měst a obcí ČR;
  • každá škola může do turnaje ve svém městě/spádovém regionu přihlásit v každé kategorii maximálně dva týmy - jeden „A tým“ a jeden tzv. „náhradní tým“ (pro případ volných míst - doobsazení turnaje);
  • v případě, že škola má zájem zúčastnit se turnaje v jiném městě/regionu, může do každé kategorie tohoto turnaje přihlásit pouze „náhradní tým“;
  • přednost mají školy z pořadatelského města a okolí;
  • kdo se dříve registruje, ten hraje - přednost mají tzv. „A týmy“. V případě volných míst bude turnaj doplněn o přihlášené „náhradní týmy“, a to v pořadí, v jakém se zaregistrovaly;
  • konečný výběrů účastníků je v kompetenci pořadatele;
  • hrací systém: 
   • týmy v kategorii budou rozlosovány do 4 skupin po 3 týmech, kde odehrají zápasy každý s každým - losování proběhne 1 den před konáním turnaje;
   • týmy na 1. a 2. místě ve skupině postupují do vyřazovacích bodů o celkové umístění, týmy na 3. místě ve skupině sehrají „zápasy útěchy“. 
   • pořadatel garantuje odehrání minimálně 3 zápasů.

časový harmonogram

kategorie dívky a chlapci 14-15 let (základní školy)

 • 07:30-08:15 registrace týmů na místě konání turnaje
 • 08:25 oficiální zahájení turnaje
 • 08:30-10:00 utkání ve skupinách
 • 10:05-10:50 utkání o umístění
 • 10:50-11:00 soutěž ve střelbě
 • 11:00-11:10 finále dívky, o 3-4. místo chlapci
 • 11:15-11:25 finále chlapci, o 3-4. místo dívky
 • 11:30  vyhlášení výsledků turnaje, předání cen

  11:45-12:30         doprovodný program

 • 11:45-12:00 exhibice profesionálů ve smečování
 • 12:00-12:25 Veolia Energy Slam Dunk - soutěž ve smečování

kategorie dívky a chlapci 16-19 let (střední školy)

 • 10:30-11:30 registrace týmů 
 • 12:25 oficiální zahájení turnaje
 • 12:30-13:55 utkání ve skupinách
 • 14:05-14:50 utkání o umístění
 • 14:50-15:00 soutěž ve střelbě
 • 15:00-15:10 finále dívky, o 3-4. místo chlapci
 • 15:15-15:25 finále chlapci, o 3-4. místo dívky
 • 15:30  vyhlášení výsledků turnaje, předání cen 

pořadatel zajišťuje:

 • profesionální zázemí  - umělá plocha, koše, profesionální rozhodčí, apod;
 • rozlišení týmů – pořadatel poskytne rozlišovací dresy (týmy mají povinnost používat při hře rozlišovací dresy pořadatele!), účastníci mají vlastní sportovní oblečení;
 • každý z účastníků obdrží oficiální tričko akce;
 • pitný režim, zdravotní služba – zajišťuje pořadatel;
 • ceny – týmy na 1-3. místě obdrží vouchery na nákup sportovního zboží v hodnotě 8.000,- / 6.000,- / 4.000,-;
 • doprovodný program – DJ, vložené soutěže, setkání se známými basketbalovými osobnostmi;
 • plánovanou součástí turnaje je charitativní akce „Každý bod pomáhá“;

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 „O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen „Nařízení“) pořadatel informuje, že v souvislosti s Vaší účastí na námi pořádané sportovní akci provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Jde o údaje, které vyplňujete v rámci přihlášky na danou sportovní akci. Ty jsou evidovány v podobě nutné pro zajištění sportovní akce (seznam účastníků, startovní listina, výsledková listina apod). Z titulu oprávněného zájmu a v souladu se zákonem 480/2004 používáme poskytnuté údaje i pro zasílání e-mailových informací o pořádání podobných sportovních akcí. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé jednotlivé odeslané zprávy.

 • Ze sportovní akce pořizujeme fotografie a videa, které společně se startovní a výsledkovou listinou využíváme proplnění informační povinnosti a z titulu oprávněného zájmu také pro prezentaci sportovní akce v papírových materiálech nebo na webových stránkách a sociálních sítích. Jako poskytovatel osobních údajů máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.  
 • Přihlášením se do turnaje souhlasíte s tím, aby Česká streetballová asociace, z.s. jako pořadatel turnaje pořizoval v průběhu turnaje fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky za účelem využití v marketingu (zejména ve výroční zprávě a dalších informačních a propagačních materiálech, letácích), médiích (přenos z turnaje), prezentace na webu a sociálních sítích (např. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • Správcem osobních údajů je Česká streetballová asociace, z.s.. Kontaktní údaje na osobu, odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@ceskystreetball.cz. Detailní informace ke zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce www.energystreetball.cz. 

Pojištění, odpovědnost za škodu

Přihlášením se do turnaje vyjadřuje účastník souhlas s účastí v turnaji ENERGY STREETBALL (dále jen „turnaj“) na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi níže podepsanými účastníky a pořadatelem turnaje, kterým je Česká streetbalová asociace, Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha, IČ : 65995261.

 • Přihlášením se do turnaje účastník prohlašuje, že se turnaje zúčastní výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během turnaje, ani během případného tréninku a doprovodných akcí. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se turnaje zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, nebo závažným onemocněním. 
 • Pořadatel neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem. Účastníci si sami ručí za své předměty, které si na tuto akci donesou a neměli by je tak nikde nechávat volně ležet bez dozoru, nelze zajistit jejich bezpečné uložení. Jedná se například o mobily, klíče, peněženky, fotoaparáty a další.
 • Účastník prohlašuje, že si je vědom důsledků spojených se svou účastí v turnaji na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v turnaji. 
 • Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v turnaji.

Copyright ENERGY STREETBALL 2024